فناوری های نوین

دبکو ۰۹۱۲۷۶۰۶۷۱۶،اعطای نمایندگی و عاملیت فروش بدون نیاز به سرمایه

اثر ضدکرمی ذرات نانونقره در موش صحرایی

پژوهش اساتید دانشکده دامپزشکی شهرکرد

مقدمه: یکی از برجسته ترین محصولات نانو، ذرات نانونقره است. ذرات نانونقره معمولا کوچکتر از 100 نانومتر بوده و شامل 15000 اتم نقره در مقیاس نانو هستند. نانونقره به طور قابل توجهی خواص غیرعادی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از خود نشان میدهد.

اگر چه اثرات ضدباکتریایی ذرات نانو نقره در بدن مورد تایید است، با توجه به مطالعه اخیر چند گزارش در مورد اثر ضدکرمی از این نانوذرات وجود دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضدکرمی ذرات نانو نقره در موش صحرایی انجام شد.

مواد و روشها: در مطالعه حاضر، 60 موش صحرایی به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. به گروههای 1 و 2 به ترتیب 10 و 20قسمت در میلیون محلول نانونقره داده شد. گروه 3 هم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. نمونه های مدفوع در روزهای صفر (قبل از آزمایش) و 16 ،جمع آوری شدند.
یافته ها: نتایج کاهش معنی دار در OPG بین گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و بین روز 16 در مقایسه با روز صفر را نشان داد. تفاوت معنی داری بین گروههای آزمایش مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان دادند که ذرات نانونقره در اثر ضدکرمی دارند.جهت دریافت مشاوره رایگان محصولات و اخذ اطلاعات تخصصی با شماره های زیر تماس بگیرید :

09127606716
09305501606
09303613350

دبکوپاک همیشه پاک


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فناوری های نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-منطقه 6-پل معالی آباد - بلوار بهشت -

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

وب سایت : www.nano2000.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.nano2000.com